Spis treści

 • Dodawanie\odejmowanie ułamków związne jest z sprowadzeniem do wspólnego mianownika. Żeby znaleźć najmniejszy wspólny mianownik dla dwóch ułamków, to wystarczy obliczyć NWW ich mianowników.
  \( 4 \frac{1}{7}+5 \frac{2}{3}= 4 \frac{1 \cdot 3}{7 \cdot 3} + 5 \frac{2 \cdot 7}{3 \cdot 7} = \) \( 4 \frac{3}{21} + 5 \frac{14}{21}= \) \( 4+5 \frac{3+14}{21} =\) \(9 \frac{17}{21}\)
  \(4-\frac{1}{7}=3\frac{7}{7}-\frac{1}{7}=3\frac{7-1}{7}=3\frac{6}{7}\)
  \(4\frac{1}{4}-2\frac{5}{6}=\) \(4\frac{1 \cdot 3}{4\cdot 3} - 2 \frac{5 \cdot 2}{6 \cdot 2}=\) \(4\frac{3}{12} - 2 \frac{10}{12}=\) \(3\frac{3+12}{12} - 2 \frac{10}{12}=\) \(1\frac{15-10}{12} =\) \(1 \frac{5}{12}\)
 • Mnożenie ułamków związane jest z zamianą na ułamki niewłaściwe i skracaniem ułamków.
  \(2 \frac{1}{7} \cdot 2 \frac{2}{3}=\) \( \frac{2 \cdot 7 +1}{7} \cdot \frac{2 \cdot 3 + 2}{3}=\) \( \frac{15^{:3}}{7} \cdot \frac{8}{3^{:3}}=\) \( \frac{5}{7} \cdot \frac{8}{1}=\) \( \frac{5 \cdot 8}{7 \cdot 1} =\) \( \frac{40}{7 } =\) \( 5 \frac{5}{7 } \)
 • Iloczyn liczb odwrotnych jest równy 1.
  Odwrotna do:
  \(\frac{2}{3}\) to \(\frac{3}{2}\)
  \(3\) to \(\frac{1}{3}\)
  \(3\frac{1}{2}=\frac{3 \cdot 2 + 1}{2}=\frac{7}{3}\) to \(\frac{3}{7}\)
 • Dzielenie to mnożenie przez liczbę odwrotną.
  \( \frac{1}{4}:\frac{2}{3}=\frac{1}{4} \cdot \frac{3}{2}=\frac{3}{8}\)
 • Kolejność wykonywania działań. Obliczając wyrażenia, które składają się z kilku działań, musimy pamiętać o prawidłowej kolejności ich wykonywania.
  1. Na początku wykonujemy działania w nawiasach, wewnątrz których nie ma innych nawiasów.
  2. Potęgowanie i pierwiastkowanie.
  3. Mnożenie i dzielenie.
  4. Dodawanie i odejmowanie.
  5. Działania o jednakowym prirytecie wykonujemy od lewej strony do prawej.

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com