Spis treści

 • Dodawanie:
  dodatnia + dodatnia = dodatnia, np.: \(2+3=5\)
  ujemna + ujemna = ujemna, np.: \(-2+(-3)=-5 \)
  dodatnia + ujemna = nie wiadomo, np.: \(-2+3=1\), \(2+(-3)=-1\)
  ujemna + dodatnia = nie wiadomo, np.: \(-2+3=1\), \(-3+2=-1\)
 • Odejmowanie to dodawanie liczby przeciwnej:
  \(3-(-2)=3+2=5\)
 • Mnożenie:
      ujemna      0      dodatnia  
  ujemna + 0 -
  0 0 0 0
    dodatnia   - 0 +

  Nieparzysta liczba minusów - iloczyn ujemny.
  Iloczyn jest równy 0 wylacznie, gdy któryś z czynników jest równy zero.
  \(2 \cdot 3 =6 \quad 2 \cdot (-3) =-6 \quad -2 \cdot 3 = -6 \quad -2 \cdot (-3) = 6\)
  \(2\cdot 0 =0 \quad 0\cdot 3 = 0 \quad 0\cdot0=0\)

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com