Zapraszam do rozwiązywania zestawów zadań. Każdy zestaw składa się z dynamicznie generowanych zadań wraz z odpowiedziami, które sprawdzają stopień opanowania materiału. Zestawy można pobrać jako plik jpg lub pdf (rozmiar strony 14cm na 19,7cm - format podobny do A4). W pliku pdf można zapisać do 40 różnych wersji tego samego zestawu.

Uwaga. Wygenerowanie zestawów do pliku pdf może być czasochłonne - ok 5 sekund na każdą wersję. Należy odczekać pewien czas. Plik na pewno zostanie  wygenerowany.

  1. Zestaw 1. Nierówności kwadratowe.
  2. Zestaw 2. Równania wyższego stopnia - iloczyn równy 0
  3. Zestaw 3. Wzory skróconego mnożenia - kwadrat sumy i różnicy.
  4. Zestaw 4. Nierówności liniowe.

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com