Spis treści

Liczby wymierne to liczby postaci \(\frac{p}{q}\), gdzie \(p\), \(q\)  to liczby całkowite i \(q \ne 0\).

 • Kreska ułamkowa oznacza znak dzielenia.
  \(\frac{7}{3}=7:3=2 \text{ r } 1 \qquad \iff \qquad \frac{7}{3}=2 \frac{1}{3}\)
  \(2\frac{1}{3}=\frac{2 \cdot 3 + 1}{3}\)
  \(\frac{7}{3}=7:3=2,33333 \ldots = 2,(3)\)
 • Liczba jest wymierna wyłacznie, gdy ma rozwinięcie dziesiętne skończone lub nieskończone okresowe.
 • Ułamkiem okresowym nazywamy ułamek dziesiętny nieskończony, w którym od pewnego miejsca powtarza się pewna grupa cyfr. Długością okresu nazywamy ilość cyfr najmniejszej takiej grupy.
 • Zapisz 0,(28) w postaci ułamka zwykłego.
  \(x=0,(28)=0,282828 \ldots\)
  \(100x=28,282828 \ldots\)
  \(100x-x=28,282828 \ldots-0,282828 \ldots\)
  \(99x=28\)
  \(x=\frac{28}{99}\)
 • Podobnie jak wykazaliśmy równość    \(0,(28)=\frac{28}{99}\)  można pokazać, że:   \(0,(4)=\frac{4}{9}\),  \(0,(125)=\frac{125}{999}\).

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com