Podstawa programowa:

8.5. Uczeń wyznacza współrzędne środka odcinka;

8.6. Uczeń oblicza odległość dwóch punktów;

Podstawa programowa:

8.1. Uczeń wyznacza równanie prostej przechodzącej przez dwa dane punkty (w postaci kierunkowej lub ogólnej);

8.2. Uczeń bada równoległość i prostopadłość prostych na podstawie ich równań kierunkowych;

8.3. Uczeń wyznacza równanie prostej, która jestrównoległa lub prostopadła do prostej danejw postaci kierunkowej i przechodzi przezdany punkt;

8.4. Uczeń oblicza współrzędne punktu przecięciadwóch prostych;

Podstawa programowa:

8.7. Uczeń znajduje obrazy niektórych figur geometrycznych (punktu, prostej, odcinka, okręgu, trójkąta itp.) w symetrii osiowej względem osi układu współrzędnych i symetrii środkowej względem początku układu.

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com