Podstawa programowa:

SP 10.2. Uczeń wskazuje wśród graniastosłupów prostopadłościany i sześciany i uzasadnia swój wybór.

GIM 10.7. Uczeń stosuje twierdzenie Pitagorasa.

GIM 11.2. Uczeń oblicza pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego, ostrosłupa, walca, stożka, kuli (także w zadaniach osadzonych w kontekście praktycznym).

9.5. Uczeń określa, jaką figurą jest dany przekrój prostopadłościanu płaszczyzną;

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com