Podstawa programowa:

3.5. Uczeń rozwiązuje nierówności kwadratowe z jedną niewiadomą;

Podstawa programowa:

1.8. Uczeń posługuje się pojęciem przedziału liczbowego, zaznacza przedziały na osi liczbowej;

3.3. Uczeń rozwiązuje nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą;

Podstawa programowa:

GIM 7.3. Uczeń rozwiązuje równania stopnia pierwszego z jedną niewiadomą;

GIM 7.6. Uczeń rozwiązuje układy równań stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi;

Podstawa programowa:

3.8. Uczeń rozwiązuje proste równania wymierne, prowadzące do równań liniowych lub kwadratowych,

Podstawa programowa:

3.6. Uczeń korzysta z definicji pierwiastka do rozwiązywania równań typu x= –8;

3.7. Uczeń korzysta z własności iloczynu przy rozwiązywaniu równań typu x(x + 1)(x – 7) = 0;

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com