Liczby naturalne służą do liczenia (określania ilości) przedmiotów.

Zbiór liczb naturalnych  \(  \mathbb{N}=\left\{0,1,2,3,4,5,\ldots \right\} \)

  • Liczba naturalna n jest podzielna przez liczbę naturalną m (różną od 0) wyłącznie, gdy istnieje liczba naturalna k, dla której \( n=k \cdot m \). Liczba m nazywana jest dzielnikiem liczby n. Liczba n nazywana jest wielokrotnością lliczby m.
   Zapis symboliczny: \(m|n \quad \iff \quad \text{istnieje } k \in \mathbb{N}: \quad n=k \cdot m \)
  • 0 jest podzielne przez 7 (\(7|0\)), bo \(0 \cdot 7 = 0\)
   2 dzieli 6 (\(2|6\)), bo \(3 \cdot 2=6\)
  • Liczba pierwsza - liczba naturalna, która ma dokladnie dwa dzielniki: \(\mathbb{P}=\left\{2,3,5,7,11,13,17,19,23,\ldots \right\}\)

Istotę procentu najlepiej oddają łacińskie słowa,od których to pojęcie wzięło nazwę: pro centum - na sto. Widząc symbol % czytamy podziel przez 100 (przesuń przecinek w rozwinięciu dziesiętnym o 2 cyfry w lewą stronę).

\( 1\% =1:100=0,\underleftarrow{01} \)
\( 132\% =132:100=1,\underleftarrow{32} \)
\( 2,7\% =2,7:100=0,\underleftarrow{02}7 \)

Musimy pamiętać, że procent to ułamek, część pewnej wartości. Przypomnijmy sobie operacje z ułamkami. Aby:

 • obliczyć ułamek z liczby trzeba pomnożyć ułamek przez liczbę, np.:
  \( \frac {1}{4} \text{ z }16 = \frac{1}{4} \cdot  16 =4 \)
  \( 0,2 \text{ z }4 = 0,2 \cdot 4 = 0,8 \)
 • znaleźć liczbę jeżeli znamy wartość jego ułamka, trzeba podzielić wartość przez ułamek, np.:
  \(0,2 \text{ liczby to } 4\text{, stąd: liczba }=4:0,2=20\)
  \( \frac {1}{3} \text{ liczby to } 4\text{, stąd: liczba }= 4:\frac{1}{3} = 12 \)

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com