Spis treści

Istotę procentu najlepiej oddają łacińskie słowa,od których to pojęcie wzięło nazwę: pro centum - na sto. Widząc symbol % czytamy podziel przez 100 (przesuń przecinek w rozwinięciu dziesiętnym o 2 cyfry w lewą stronę).

\( 1\% =1:100=0,\underleftarrow{01} \)
\( 132\% =132:100=1,\underleftarrow{32} \)
\( 2,7\% =2,7:100=0,\underleftarrow{02}7 \)

Musimy pamiętać, że procent to ułamek, część pewnej wartości. Przypomnijmy sobie operacje z ułamkami. Aby:

  • obliczyć ułamek z liczby trzeba pomnożyć ułamek przez liczbę, np.:
    \( \frac {1}{4} \text{ z }16 = \frac{1}{4} \cdot  16 =4 \)
    \( 0,2 \text{ z }4 = 0,2 \cdot 4 = 0,8 \)
  • znaleźć liczbę jeżeli znamy wartość jego ułamka, trzeba podzielić wartość przez ułamek, np.:
    \(0,2 \text{ liczby to } 4\text{, stąd: liczba }=4:0,2=20\)
    \( \frac {1}{3} \text{ liczby to } 4\text{, stąd: liczba }= 4:\frac{1}{3} = 12 \)

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com