Spis treści

 Obliczenia procentowe:

obliczenia typu:    \(p \%  \text{ z } a = b\).

Możliwe przypadki:

 1. Szukamy b:
  Oblicz 5 % z 40. 
  \(0,05 \cdot 40=2\)
 2. Szukamy a:
  Znajdź liczbę, której 5% to 40.
  \(0,05\) liczby \(= 40\)
  liczba\(=40:0,05=800\)
 3. Szukamy p:
  Jakim procentem liczby 40 jest liczba 5?
  \(p \% \text{ z } 40=5\)
  \(\frac{p}{100} \cdot 40=5\)
  \(p =5:\frac{40}{100}=5 \cdot \frac{100}{40}\)
  \(p=12,5\)

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com