Spis treści

 Podatek VAT

Płacąc za towar lub usługę do ceny doliczany jest podatek VAT. Cena netto jest to cena bez podatku od towarów i usług (VAT). Doliczając do niej ten podatek otrzymujemy cenę brutto. Stawka VAT wskazuje o ile cena brutto jest większa od ceny netto. \[NET TO + VAT \% \text{ z } NETTO = BRUT TO \]

 • Rower kosztuje netto 1200 zł. Stawka VAT wynosi 23%. Jak będzie cena brutto roweru?
  \(BRUTTO=(100+VAT)\% \text{ z } NETTO\)
  \( BRUTTO=123 \% \text{ z } 1200=1,23\cdot 1200=1476\)
  Cena brutto wynosi 1476 zł.
 • Do ceny usługi doliczono 23% VAT. Jak jest cena netto usługi skoro cena brutto wynosi 492 zł?
  \( BRUTTO=(100+VAT)\% \text{ z } NETTO \)
  \( 492=123 \% \text{ z } NETTO \)
  \( NETTO=492:1,23=400 \)
  Cena netto wynosi 400 zł.
 • Na gazecie podano cenę netto 6,40 zł i cenę brutto 6,72 zł. Oblicz stawkę VAT.
  \(BRUTTO=NETTO+VAT\% \text{ z } NETTO\)
  \(6,72=6,40 + VAT \% \text{ z } 6,40\)
  \( VAT \% \text{ z } 6,40=6,72-6,40=0,32\)
  \( VAT =\frac{0,32}{6,40}\cdot 100 =5 \)
  Stawka VAT wynosi 5%.

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com