Podstawa programowa:

GIM 9.4. Uczeń wyznacza średnią arytmetyczną i medianę zestawu danych;

10.1. Uczeń oblicza średnią ważoną i odchylenie standardowe zestawu danych (także w przypadku danych odpowiednio pogrupowanych), interpretuje te parametry dla danych empirycznych;

Zadania:

  1. Średnia arytmetyczna, mediana, wariancja - ciąg liczb.
    gallery1 gallery1
  2. Średnia, mediana w ciągu z niewiadomą.
    gallery2 gallery2

 

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com