Zapraszam do skorzystania z e-podręcznika do matematyki. Dzięki niemu przygotujesz się do kartkówki, sprawdzianu, matury z matematyki.
Całość materiału jest podzielona na kategorie tematyczne i artykuły w oparciu o obowiązującą podstawę programową. Serwis oferuje różne tryby pracy: Liceum i Matura.

 

Tryb Liceum:

Materiał podzielony jest na poziomy (klasa 1-3), działy i artykuły (tematy). 

Każdy temat jest opisany bardzo dokładnie, teorii towarzyszy duża ilość przykładów. Kończy się listą linków do zadań. Każdemu odnośnikowi towarzyszy animacja, która pokazuje tematykę zadania.

 

Tryb Matura:

Materiał podzielony jest na działy i artykuły (tematy).

Każdy artykuł poprzedza lista umiejętności z podstawy programowej oraz wycinek z Wybranych wzorów matematycznych (CKE) powiązanych z tematem. Kończy się listą linków do zadań. Każdemu odnośnikowi towarzyszy galeria zdjęć zadań maturalnych powiązanych z zadaniem.

 

Zadania:

Utworzone są za pomocą programu Geogebra. Dzięki temu treści zadań są dynamicznie zmieniane. Program losowo generuje treść zadania i dobiera dane. Tak otrzymane zadanie rozwiązywane jest na kartce papieru. Następnie wynik jest wpisywany w pole odpowiedzi (ewentualnie wykonywane są polecenie) i zatwierdzany przyciskiem Sprawdź. Jeżeli zadanie jest zbyt trudne może być użyty przycisk Wskazówka. Wówczas program pokaże pełne rozwiązanie problemu.

Po rozwiązaniu każdego zadania zostanie przedstawiona informacja o tym, czy zadanie zostało wykonane:

  • poprawnie -      
  • błędnie -       
  • z wykorzystaniem wskazówki -       


Przyjemnej nauki.

Szymon Kaźmierowski


Wykaz apletów

Autor: Szymon Kaźmierowski     facebook  Facebook      poczta  matma.dla.lo@gmail.com